Status varmtvann

Det gjenstår ca. 20 leiligheter som rørleggeren ikke har fått tilgang til ennå. 

Ny dato for for disse er tirsdag 5. mars. 

De det gjelder blir kontaktet. Viktig å få tilgang slik at det kan lages en plan for utbedring!

Oppussing fasade 03. august 2023 – Rydding av balkonger

I dagens byggemøte understreket vår entreprenør behovet for at balkongene er skikkelig ryddet. Alle veggene på balkongene vaskes. Det inkluderer rekkverket. Uten ordentlige arbeidsforhold vil du risikere at din balkong ikke blir ordentlig vasket.

Når det gjelder gulvene så spyles det «skitne» vannet ut fra balkong. Møbler, tregulv eller annet dekke på balkonggulvet vil være til hinder for dette.

Har du mulighet til å ta alt inn fra balkongen så er det best. Vi har forståelse for at man ikke har plass til dette i flere uker. Firmaet starter vask på toppen og forflytter seg horisontalt. Om dere har mulighet til å følge litt med i prosessen, så vil dere få en bedre ide om når det er din tur.

Hva blir malt?
Vi får spørsmål om hva som blir malt hos oss. Det enkle svaret er at det som er malt tidligere blir malt nå også. Alle veggene som har «struktur» vil males. På noen balkonger er det skillevegger og/eller endevegger. De veggen som er i betong vil ikke bli malt.

Vi hadde et ønske om å male alt, men får anbefalt å ikke gjøre det. Årsaken til dette er at dette vil kreve betydelig vedlikehold, og at risikoen for flassing av maling er stor. Fuktighet i balkongen kan forårsake flassing. I tillegg er det mulighet for at fuktighet fra gulvet kan tas opp i veggene. Alt er mulig å få til, men styret har i samråd med entreprenør og byggeleder fra OBOS prosjekt vurdert det til at kostnadene ved et slikt tilleggsarbeid (som det er utfordrende å få garanti på) vil bli uforholdsmessig høye.

Oppussing fasade – status og fremdrift – 20. juli 2023

Vi er i rute når det gjelder renovering av fasade. I slutten av denne uken/begynnelsen av uke 30 starter demontering av stillaser ut mot Maridalsveien. Samtidig settes stillaser opp på nordsiden av bygget og vi fortsetter nedover første del av fasaden mot hagen.

Når stillasene er ferdig satt opp, starter vi med vask av fasaden. Skader i pussen blir reparert før det males med våre nye farger. Før vår leverandør starter med vask av fasaden, er det viktig at:

 • Det ryddes på balkongene.
 • Eventuelle åpne ventiler tettes igjen

Listverket på dører og vinduer blir slipt, sparklet og overmalt.

Malercompagniet vasker og maler fasaden. Innvendig gulv i hver enkelt seksjon må eventuelt vaskes av den enkelte beboer/seksjonseier.

FARGE PÅ OMRAMMING AV VINDUER OG BALKONGDØRER

Styret har blitt enige om å beholde nåværende farge (grå) på omrammingen. Dette fordi vi er redde for at det ved videre sprekkdannelse, at det grå skal «skinne» gjennom brunfargen og fordi vinduene skal males i lukket stilling. Dette hadde kunnet medføre at det ikke ser like pent ut når man ser på åpne vinduer fra siden. Til orientering er fargekoden på gråfargen NCS 4000- N.

Vi får enkelte henvendelser vedrørende balkongdørene. Minner om at vedlikehold av balkong og balkongdører er seksjonseiers ansvar. Noen har utfordringer med styringsskinnen på toppen av balkongdøren. I den forbindelse har vi blitt anbefalt en leverandør i Lillestrøm som kan bistå med reparasjoner. Dere står fritt til å velge den leverandør dere ønsker. Nedenunder er kontakt til den leverandøren vi har funnet frem til. Ved interesse må dere selv etablere et kundeforhold til denne leverandøren.

Firmaet heter Karl Jensen og ligger i Lillestrøm. Se vedlagte web link https://www.karljensen.no/artikler/boligsikring/mer-om-fix

Vi prøver også å finne en leverandør som kan levere balkongdører. Karl Jensen er én av disse.

MARIDALSVEIEN 7. ETASJE
Det er fortsatt noen leiligheter vi ikke har kommet inn i. Ta snarest kontakt med styret for avtale om nøkkel, eventuelt når det er noen hjemme. Dette gjelder kun 7. etasje.

MARIDALSVEIEN
Før stillasene tas ned skal det gjennomføres en befaring av fasaden. Det er fortsatt noen skader på fasaden i første etasje. Dette vil bli tatt etter at stillasene er demontert. Det blir også gjennomført en ekstra vask av de nederste etasjene (det som kan nås og sees fra gateplan) Det er mye metall der, og det vil aldri bli seende ut som nytt, men de gjør så godt de kan.

Tilgang til leilighetene med fransk balkong i 6. og 7. etasje

I forbindelse med maling av vinduer og balkongdører i 6. og 7. etasje ut mot Maridalsveien, så trenger Malercompagniet tilgang til din leilighet for å behandle balkongdør på utsiden. 

Du/dere kan avtale tilgang direkte med  maler på stedet eller kontakte Malercompagniet på mobil : 46928404

Med vennlig hilsen Malercompagniet  Oslo AS.

Oppussing fasade

Her er informasjon om pågående renovering av fasade.

 • På alle franske balkonger ut mot Maridalsveien skal glass vaskes og ny folie settes på der det er gammel eksisterende folie.
 • Hele fasaden skal vaskes før den males på nytt. Sår i fasaden skal utbedres
 • Styret har i samarbeid med KOI brukt den lokale fargepalletten og funnet en ny spennende farge på fasaden (se vedlegg og fremgangsmåte)
 • På alle vinduer skal lister pusses og males med en så nær eksisterende farge som mulig.
 • Viktig å dekke luke og ventiler før dine vinduer og balkong skal vaskes (se vedlagte tentative plan)
 • Bygget er merket med del 1, 2 og 3 (se vedlegg oversikt)
 • Vedlagte tentative plan kan endres begge veier. Vi prøver å si fra så fort vi vet noe fra vår entreprenør.

For denne uken retter vi oppmerksomheten mot:

 • Stillaser mot Maridalsveien er ferdige innen et par dager .
 • Antatt oppstart vask i slutten av denne uken / tidlig neste uke .
 • Malerprøver i løpet av denne på fasadevegg er lagt
 • Sikring av stillaser blir gjort snarest, seinest ila uka.
 • Rigg (arbeidsplass) på parkeringsplass blir satt opp ila uka

Kart over arbeidsområder – Del 1, 2, 3

Tentativ fredriftsplan – Del 1, 2, 3

Fargevalg KOI

Sparedugnad på fjernvarme og varmtvann

Kjære alle naboer!

Høsten har kommet og om litt blir det vinter. Det betyr at behovet for bruk av strøm, levert som fjernvarme, øker. Selv om vi betaler fjernvarmen via husleien, øker de totale utgiftene til oppvarming for sameiene. Dersom strømprisene forblir høye, vil dette i neste omgang kunne føre til behov for å øke husleien. Styret ber dere derfor alle forsøke å spare på strømforbruket fordi:

 • Du bidrar til å hindre økning i husleien
 • Du bidrar til å redusere vannmangelen i byen vår