Schultzehaugen Vel

Vårt sameie er en del av Schultzehaugen Vel som består av fem sameier.

Hver seksjonseier i de respektive sameiene eier hver sin del av Schultzehaugen Vel.

Vellet styres av en representant fra hvert av sameiene. Styreleder velges på vellets årsmøte.

Vellets oppgave er å forvalte hagen samt de felles tekniske installasjonene som finnes på området.