Bestilling av systemnøkkel

Systemnøklene leveres av firmaet Dormakaba. Dersom nøkkelen fungerer , men mangler tilgang til en dør du skal ha tilgang til, tar man direkte kontakt med dem.

Ødelagt nøkkel?
Hvis systemnøkkelen din har en blå plastdel, kan årsaken være at plastdelen har forskjøvet seg. Problemet kan løses ved å skyve plastdelen bort fra selve nøkkeldelen som skal inn i låsen.

Er plastdelen borte, er nøkkelen ødelagt, og ny må bestilles via OBOS for egen kostnad.

Bestilling per e-post til Aleksandar Damcevski i OBOS:
aleksandar.damcevski@obos.no

Bestilling per post:
S-5526 Sameiet Schultzehaugen 5
v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS
PB. 6668 St. Olavs Plass
0129 Oslo

Henvendelsen må inneholde følgende:
– Ditt navn
– Seksjonsnummer
– Leilighetsnummer
– Utfylt bestillingsskjema
– Skriv sameienummer 5526 + seksjonsnummeret i emnefeltet

Det er kun seksjonseiere som kan bestille systemnøkler. Leietakere må sende en signert fullmakt fra seksjonseier.