Lufting av radiatorer

  • Steng termostat/ventil og vent noen sekunder.
  • Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
  • Åpne termostat/ventil igjen.
  • Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.

Vi minner og om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene. Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikringen.

Tips: Lager radiatorene eller vannrørene lyd, er dette tegn på at radiatoren trenger lufting – også ellers i året.