Postkassen – Skilt og nøkler

Postkasseskilt

Send en e-post til styret ved Astrid Nordhagen dersom du trenger postkasseskilt:

e-post: astridn(@)ifi.uio.no

Oppgi leilighetsnummer og navn som skal stå på skiltet i bestillingen, og husk å merke postkassen med samme navn som på det nye skiltet.

Skiltet dekkes av felleskostnadene.

Postkassenøkler

Dersom dere fortsatt har én nøkkel tilgjengelig, kan denne kopieres hos en hvilken som helst låsesmed.

Dersom alle nøkler til postkassen er tapt, må låsen byttes. Dette kan løses på ulike måter:

  • Stansefabrikken som leverte postkassene, kan sende en servicemann som bytter låsen. Bestilling kan gjøre på https://postkasse.no/produkt/bytte-postkasselas.
  • Dere kan bytte lås selv etter å ha bestilt ny lås på https://postkasse.no/produkt/postkasselas-for-stansefabrikken-sandberg-postkasser/ . De kan sende dere et dokument med framgangsmåte hvis ønskelig.
  • Dere kan kontakte en lokal låsesmed som enten leverer lås eller bytter lås for dere.