Kildesortering og søppel

Søppelrom

Det er to søppelrom hos oss, et for restavfall og et for papir. Begge ligger ved innkjøringen fra Maridalsveien. Restavall til høyre og papir til venstre.

Sortering

Avfall skal sorteres

Avfall legges i beholderene. Som miljøbevisste samfunnsborgere tar vi selv ansvar for sortering.

De blå posene med plastemballasje sendes videre og blir til nye plastprodukter.

De grønne posene med matavfall blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel. 

Restavfallet i vanlig handlepose blir til strøm for Osloskolene og fjernvarme for byens befolkning (oss).

Restavfall tømmes mandag og fredag hver uke.

Utenfor Maridalsveien 31 er det mottak av:

  • Tekstil Fretex REN tømmes hver torsdag
  • Glass og metall tømmes annenhver tirsdag

Nærmeste gjenbruksstasjoner

  • Mini gjenbruksstasjon, Maridalsveien 10
  • Gjenbruksstasjon for større avfall Haraldrudveien 18