Sparedugnad på fjernvarme og varmtvann

Kjære alle naboer!

Høsten har kommet og om litt blir det vinter. Det betyr at behovet for bruk av strøm, levert som fjernvarme, øker. Selv om vi betaler fjernvarmen via husleien, øker de totale utgiftene til oppvarming for sameiene. Dersom strømprisene forblir høye, vil dette i neste omgang kunne føre til behov for å øke husleien. Styret ber dere derfor alle forsøke å spare på strømforbruket fordi:

  • Du bidrar til å hindre økning i husleien
  • Du bidrar til å redusere vannmangelen i byen vår