Oppussing fasade

Her er informasjon om pågående renovering av fasade.

 • På alle franske balkonger ut mot Maridalsveien skal glass vaskes og ny folie settes på der det er gammel eksisterende folie.
 • Hele fasaden skal vaskes før den males på nytt. Sår i fasaden skal utbedres
 • Styret har i samarbeid med KOI brukt den lokale fargepalletten og funnet en ny spennende farge på fasaden (se vedlegg og fremgangsmåte)
 • På alle vinduer skal lister pusses og males med en så nær eksisterende farge som mulig.
 • Viktig å dekke luke og ventiler før dine vinduer og balkong skal vaskes (se vedlagte tentative plan)
 • Bygget er merket med del 1, 2 og 3 (se vedlegg oversikt)
 • Vedlagte tentative plan kan endres begge veier. Vi prøver å si fra så fort vi vet noe fra vår entreprenør.

For denne uken retter vi oppmerksomheten mot:

 • Stillaser mot Maridalsveien er ferdige innen et par dager .
 • Antatt oppstart vask i slutten av denne uken / tidlig neste uke .
 • Malerprøver i løpet av denne på fasadevegg er lagt
 • Sikring av stillaser blir gjort snarest, seinest ila uka.
 • Rigg (arbeidsplass) på parkeringsplass blir satt opp ila uka

Kart over arbeidsområder – Del 1, 2, 3

Tentativ fredriftsplan – Del 1, 2, 3

Fargevalg KOI