Status varmtvann

Det gjenstår ca. 20 leiligheter som rørleggeren ikke har fått tilgang til ennå. 

Ny dato for for disse er tirsdag 5. mars. 

De det gjelder blir kontaktet. Viktig å få tilgang slik at det kan lages en plan for utbedring!