Oppussing fasade – status og fremdrift – 20. juli 2023

Vi er i rute når det gjelder renovering av fasade. I slutten av denne uken/begynnelsen av uke 30 starter demontering av stillaser ut mot Maridalsveien. Samtidig settes stillaser opp på nordsiden av bygget og vi fortsetter nedover første del av fasaden mot hagen.

Når stillasene er ferdig satt opp, starter vi med vask av fasaden. Skader i pussen blir reparert før det males med våre nye farger. Før vår leverandør starter med vask av fasaden, er det viktig at:

  • Det ryddes på balkongene.
  • Eventuelle åpne ventiler tettes igjen

Listverket på dører og vinduer blir slipt, sparklet og overmalt.

Malercompagniet vasker og maler fasaden. Innvendig gulv i hver enkelt seksjon må eventuelt vaskes av den enkelte beboer/seksjonseier.

FARGE PÅ OMRAMMING AV VINDUER OG BALKONGDØRER

Styret har blitt enige om å beholde nåværende farge (grå) på omrammingen. Dette fordi vi er redde for at det ved videre sprekkdannelse, at det grå skal «skinne» gjennom brunfargen og fordi vinduene skal males i lukket stilling. Dette hadde kunnet medføre at det ikke ser like pent ut når man ser på åpne vinduer fra siden. Til orientering er fargekoden på gråfargen NCS 4000- N.

Vi får enkelte henvendelser vedrørende balkongdørene. Minner om at vedlikehold av balkong og balkongdører er seksjonseiers ansvar. Noen har utfordringer med styringsskinnen på toppen av balkongdøren. I den forbindelse har vi blitt anbefalt en leverandør i Lillestrøm som kan bistå med reparasjoner. Dere står fritt til å velge den leverandør dere ønsker. Nedenunder er kontakt til den leverandøren vi har funnet frem til. Ved interesse må dere selv etablere et kundeforhold til denne leverandøren.

Firmaet heter Karl Jensen og ligger i Lillestrøm. Se vedlagte web link https://www.karljensen.no/artikler/boligsikring/mer-om-fix

Vi prøver også å finne en leverandør som kan levere balkongdører. Karl Jensen er én av disse.

MARIDALSVEIEN 7. ETASJE
Det er fortsatt noen leiligheter vi ikke har kommet inn i. Ta snarest kontakt med styret for avtale om nøkkel, eventuelt når det er noen hjemme. Dette gjelder kun 7. etasje.

MARIDALSVEIEN
Før stillasene tas ned skal det gjennomføres en befaring av fasaden. Det er fortsatt noen skader på fasaden i første etasje. Dette vil bli tatt etter at stillasene er demontert. Det blir også gjennomført en ekstra vask av de nederste etasjene (det som kan nås og sees fra gateplan) Det er mye metall der, og det vil aldri bli seende ut som nytt, men de gjør så godt de kan.