Oppussing fasade 03. august 2023 – Rydding av balkonger

I dagens byggemøte understreket vår entreprenør behovet for at balkongene er skikkelig ryddet. Alle veggene på balkongene vaskes. Det inkluderer rekkverket. Uten ordentlige arbeidsforhold vil du risikere at din balkong ikke blir ordentlig vasket.

Når det gjelder gulvene så spyles det «skitne» vannet ut fra balkong. Møbler, tregulv eller annet dekke på balkonggulvet vil være til hinder for dette.

Har du mulighet til å ta alt inn fra balkongen så er det best. Vi har forståelse for at man ikke har plass til dette i flere uker. Firmaet starter vask på toppen og forflytter seg horisontalt. Om dere har mulighet til å følge litt med i prosessen, så vil dere få en bedre ide om når det er din tur.

Hva blir malt?
Vi får spørsmål om hva som blir malt hos oss. Det enkle svaret er at det som er malt tidligere blir malt nå også. Alle veggene som har «struktur» vil males. På noen balkonger er det skillevegger og/eller endevegger. De veggen som er i betong vil ikke bli malt.

Vi hadde et ønske om å male alt, men får anbefalt å ikke gjøre det. Årsaken til dette er at dette vil kreve betydelig vedlikehold, og at risikoen for flassing av maling er stor. Fuktighet i balkongen kan forårsake flassing. I tillegg er det mulighet for at fuktighet fra gulvet kan tas opp i veggene. Alt er mulig å få til, men styret har i samråd med entreprenør og byggeleder fra OBOS prosjekt vurdert det til at kostnadene ved et slikt tilleggsarbeid (som det er utfordrende å få garanti på) vil bli uforholdsmessig høye.