Dugnad i Vellet tirsdag 22. oktober fra kl. 17.00-20.00

DUGNADSBONUS: Det blir kjøpt inn pølser, mineralvann, kaffe og øl. I tillegg er dugnaden en god anledning til å bli bedre kjent med naboene dine

KONTEINER blir plassert utenfor inngangen til Hauchs gate 7/9. Benytt anledningen til å tømme bod og leilighet for rot og skrot. I tillegg vil det bli satt ut en egen mottaksstasjon for farlig avfall (maling, batterier, lysstoffrør, småelektrisk mv).

ARBEIDSOPPGAVER: Klargjøre hagen og fellesområdene for vinter. Fjerne søppel og skrot fra søppelrom og boder, sette inn hagemøbler.

SYKLER: Sykler som ikke er i kjørbar stand blir fjernet fra fellesområdet og satt i sikker oppbevaring til neste dugnad.Sykler som ikke er avhentet fra forrige dugnad gis bort på dugnaden etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Resten gis bort på finn.no eller kastes.

Velkommen!

Mvh Velstyret