Dugnad i Vellet tirsdag 22. oktober fra kl. 17.00-20.00

DUGNADSBONUS: Det blir kjøpt inn pølser, mineralvann, kaffe og øl. I tillegg er dugnaden en god anledning til å bli bedre kjent med naboene dine

KONTEINER blir plassert utenfor inngangen til Hauchs gate 7/9. Benytt anledningen til å tømme bod og leilighet for rot og skrot. I tillegg vil det bli satt ut en egen mottaksstasjon for farlig avfall (maling, batterier, lysstoffrør, småelektrisk mv).

ARBEIDSOPPGAVER: Klargjøre hagen og fellesområdene for vinter. Fjerne søppel og skrot fra søppelrom og boder, sette inn hagemøbler.

SYKLER: Sykler som ikke er i kjørbar stand blir fjernet fra fellesområdet og satt i sikker oppbevaring til neste dugnad.Sykler som ikke er avhentet fra forrige dugnad gis bort på dugnaden etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Resten gis bort på finn.no eller kastes.

Velkommen!

Mvh Velstyret

Uke 42: Informasjon vedrørende installasjon av porttelefoner, samt nøkkelinnlevering

Planlagt fremdrift er som følger:

  • Tirsdag 15. oktober         – 2 & 3 etg.
  • Onsdag 16. oktober        – 4 & 5 etg
  • Torsdag 17. oktober        – 6, 7 & 8 etg.

ARBEIDET I GANGEN STARTER KL 06:30

PDF-utgave av det nedenfor


Viktig:

Bytte av porttelefon gjelder kun de som bor i oppgang M.

Nøkkel leveres ett av følgende tre steder hvis du ikke er hjemme:

Til nabo: Sett lapp på egen dør med informasjon om hvilken leilighet som har nøkkelen.

Til styremedlem: Lørdag 12. oktober mellom 10:00 og 11:00. Ta heis til 7 etasje og trappeløp opp til leilighet 804.

Til vaktmester: Mandag 14. oktober kl. 08:30 ved postkassene i oppgang M.

Nøklene må være tydelig merket med leilighetsnummer. Merking og nøkkel må henge sammen.

Tilbakelevering av nøkkel:

Onsdag 23. oktober kl 08:30 ved postkassene i oppgang M.

Bestilling av alternative løsninger:

Assistentpartner tar likevel ikke imot bestillinger på alternative løsninger. Om du ønsker noe annet enn standard løsning, d.v.s løsning 1, 3 eller 4 nedenfor, må du bestille dette på forhånd.

LØSNING 1
Lavttalende svarapparat
Uten ekstra kostnad
STANDARD
Høyttalende svarapparat leveres som standard
LØSNING 3
3,5″ videoskjerm.
Kr. 2000,-
Betales med kort på stedet
LØSNING 4
7″ videoskjerm.
Kr. 3000,-
Betales med kort på stedet

Bestilling av alternativ løsning: Send leilighetsnummer og ønsket løsningsnummer (1, 3 eller 4) til styreleder Johan Lothe på e-post johan@lothe.se

Prisene ovenfor gjelder kun samme dag som installasjon. Bytte av porttelefon på et senere tidspunkt blir dyrere enn ovennevnte priser.

Frist for bestilling av løsning 1, 3 eller 4: Søndag 13.10 kl 17.00.

Om ikke installasjonsselskap kommer inn den oppgitte datoen (se oppslag ved heisen), må seksjonseier selv bekoste installasjon på kr 1.500 en annen dag. Avtale gjøres med Assistentpartner på tlf 48 10 11 00. post@assistentpartner.no.

NB: Vaktmester, styremedlem og Assistentpartner har styrets fulle tillit, men vi gjør oppmerksom på at hverken styret eller vaktmester er ansvarlig for eventuelle tap forbundet med utlevering av nøkler